Ervaring

Talen en bedrijfskunde gestudeerd
1000 bedrijven doorgelicht, voornamelijk in Noord-Brabant
10.000 selectie-interviews afgenomen
100.000 sollicitatiebrieven met cv gelezen
3 romans geschreven
Vele effectieve wervingscampagnes bedacht
Op Bonaire gewoond
Eigen werving- en selectiebureau gehad
Voor 2 multinationals gewerkt
Semi-betaald voetbal gespeeld
Marketing-, verkoop- en managementstudies gedaan
Jonge ondernemingen geholpen
Scriptiebegeleider geweest
Fervent speciaal-bier liefhebber geworden
Bedrijfssponsor geweest in eredivisie
Fantasierijkheid
Authentiek
Schrijver van spreuken en taalgrappen
Personeelsmanagement gestudeerd
Bedrijfsovernames gedaan
Creativiteit in ideeën doorontwikkeld
Eerlijk en open
Ook onbedoeld grappig
Levensbeschouwelijk van aard
Ontnuchterend
Piepklein ego verkregen
Breed scala aan (werving)teksten geproduceerd
Veelvuldig psychologisch onderzoek afgenomen als licentiehouder 

Business and Careers